Nettstedet er under konstruksjon!

Nesten 2500 kvadratkilometer inngrepsfri natur gikk tapt i norsk natur i perioden 1998-2012.

(Dagbladet): Siden 90-tallet har verdens villmark blitt redusert med ti prosent, ifølge en ny studie. Og i Norge er ikke situasjonen noe bedre, mener biolog og generalsekretær Christian Steel i Sabima.

- Vi ser en lignende trend i Norge. Det finnes statistikk for villmarkspreget natur helt tilbake til 1900, og at det har skjedd mye på denne tida er ikke så overraskende. Verre er det at tapet vedvarer de siste 20 åra, og det ser også ut til å øke, sier Steel til Dagbladet.

I perioden 1998-2012 gikk nesten 2500 kvadratkilometer inngrepsfri natur tapt i norsk natur, ifølge Steel - og ifølge Miljødirektoratet forsvant i underkant av 900 kvadratkilometer i perioden 2008-2012.

Truer arter

Hardest rammet er Sør Norge, forteller Steel.

- I Sør-Norge er nesten all villmark nå forsvunnet. Det er veier og kraftutbygginger overalt, og alle slike inngrep gjør noe med hvordan naturen fungerer og dyr kan vandre uforstyrret og være i fred, sier han.

Biologen forteller at ifølge den norske rødlista, som viser risikoen for at arter i norsk natur skal dø ut, er ni av ti arter truet av arealendringer.

Et eksempel på dyr som trenger villmark er villreinen.

- Villrein er avhengig av stre områder å vandre på. Jerv i fjellområdene er et annet eksempel på dyr som rammet av menneskelig inngripen i naturen, sier Steel.

Tips og råd

Kaffegruten egner seg bra til skrubb på skitne gryter eller på grillristen din.

Kalender

Grønnkål

Hvitløk

Innlogging