Nettstedet er under konstruksjon!

Vesle Olsok, 3. august

Kategori
Primstaven sommer
Dato
3. august 2019

Olavsmesse, Olsok siare, Vesle Olsok:

Til minne om at Olav den Hellige ble lagt i innviet jord i Klemenskirka i 1031 og erklært for helgen.

Merke: Lita øks

 
 

Tips og råd

Kaffegrut kan erstatte bark og flis som generatorer for komposteringen. Gruten er porøs og derfor vil bidra med luft og kan fremskynde komposteringen, spesielt om du legger det lag-i-lag med for eksempel plenklipp.

Kalender

Grønnkål

Hvitløk

Innlogging